top of page

€ 15,00 euro incl. BTW​

€ 5,00 incl. BTW per 5 minuten

De totaal te factureren tijd wordt naar beneden afgerond. (Bijvoorbeeld: voor 27 minuten te facturen tijd wordt € 25,00 incl. BTW in rekening gebracht) 

Bij de berekening van de hoeveelheid tijd wordt rekening gehouden met processen die wel veel tijd kunnen vergen (bijv. malwarecontrole), maar waar niet de (volle) aandacht van onze medewerker voor vereist is. In een dergelijke situatie zullen we samen met de klant bespreken hoe we de werkzaamheden zo prettig en efficiënt mogelijk voor beide partijen kunnen laten verlopen en zullen bij het bepalen van het uiteindelijke factuurbedrag de benodigde tijd voor volautomatische processen naar redelijkheid in mindering brengen.

  • tot 15 minuten

  • vanaf 15 minuten

Hulp op afstand

Het bepalen van de kosten voor reparatie is vaak maatwerk. U kunt er bij ons in ieder geval vanuit gaan dat er geen hogere kosten in rekening worden gebracht dan waarvoor u akkoord heeft gegeven..

Onderzoekskosten/30 minuten tarief

Reparatie in onze winkel

  • Facebook
bottom of page