top of page

€ 15,00 incl. BTW​

€ 1,00 incl. BTW / minuut

Bij de berekening van de hoeveelheid tijd wordt rekening gehouden met processen die wel veel tijd kunnen vergen (bijv. malwarecontrole), maar waar niet de (volle) aandacht van onze medewerker voor vereist is. In een dergelijke situatie zullen we samen met de klant bespreken hoe we de werkzaamheden zo prettig en efficiënt mogelijk voor beide partijen kunnen laten verlopen en zullen bij het bepalen van het uiteindelijke factuurbedrag de benodigde tijd voor volautomatische processen naar redelijkheid in mindering brengen.

  • tot 15 minuten

  • vanaf 15 minuten

Hulp op afstand

Het bepalen van de kosten voor reparatie is vaak maatwerk. U kunt er bij ons in ieder geval vanuit gaan dat er geen hogere kosten in rekening worden gebracht dan waarvoor u akkoord heeft gegeven..

Onderzoekskosten/30 minuten tarief

In eerste instantie is een 'korte blik' aan de balie vrijblijvend en kosteloos. Hierbij opgemerkt dat als we daadwerkelijk gaan proberen aan de balie te repararen/troubleshooten, hiervoor kosten kunnen worden gerekend.

Mocht het zo zijn dat er een inname plaatsvindt waarna er onderzoeks-/reparatiewerkzaamheden plaatsvinden, dan wordt hiervoor € 39,00 incl. BTW in rekening gebracht.

 

Ook wanneer er later in het proces afgezien wordt van reparatie wordt er in dit geval € 39,00 in rekening gebracht. 

Reparatie in onze winkel

bottom of page