top of page

'Eerste indruk'

Kosteloos en vrijblijvend

Tot 50 minuten

€ 59,00

Tot 80 minuten

€ 89,00

Diagnose

€ 39,00

Tot 60 minuten

€ 69,00

Tot 90 minuten

€ 99,00

Tot 40 minuten

€ 49,00

Tot 70 minuten

€ 79,00

> 90 minuten*

€ 109,00

Reparaties winkel

Eerste indruk..

In principe kunt u binnenlopen wanneer u wilt. We zullen aan de balie even kort proberen te kijken of we een eerste inschatting kunnen maken van het probleem en de mogelijke scenario's met u bespreken. Indien mogelijk zullen we ook een schatting van de kosten geven.

Deze fase is kosteloos en vrijblijvend.

Diagnose..

Wanneer er uit de 'eerste indruk' een vervolg wenselijk is, zullen we de apparatuur innemen en een uitvoerige diagnose uitvoeren.

De kosten voor een dergelijke diagnose bedragen 39 euro incl. BTW.

Het kan zijn dat tijdens dit onderzoek ook het oorspronkelijke probleem wordt opgelost. In dat geval blijft het uiteindelijke reparatiebedrag 39 euro incl. BTW

U krijgt een innameformulier waarop tevens een indicatie wordt gegeven wanneer er aan uw apparaat zal worden gewerkt.

(Hoewel we zoveel mogelijk zullen proberen ons aan deze indicatiedatum te houden, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.)

Reparatiefase..

Wanneer de oplossing voor het probleem niet binnen de 'Diagnosefase' wordt gevonden, zullen we contact opnemen om de verdere reparatie met u te bespreken. De uiteindelijke kosten voor de arbeid worden berekend aan de hand van onderstaande schaal:

De benodigde reparatietijd wordt in redelijkheid berekend.

Soms kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden relatief veel tijd kosten, maar minder aandacht van de monteur vergen.

Voorbeelden hiervan zijn datakopie/recovery, schijftesten, etc.

In dat geval zullen we hier rekening mee houden bij het bepalen van het reparatiebedrag.

* > 90 minuten

Mocht het zo zijn dat de benodigde tijd 90 minuten overstijgt, dan zal hier in beginsel 109 euro incl. BTW voor worden gerekend. Is er sprake van een situatie waarbij het bij inname/diagnose al overduidelijk is dat er een (ruime) overschrijding van de 90 minuten plaatsvindt vanwege de aard van de werkzaamheden, dan behouden we ons het recht voor afwijkende afspraken met u te maken.

Dit geldt tevens wanneer een reparatie/werkzaamheid is samengesteld uit meerdere klussen.

 

  • Facebook
bottom of page